Kaninavl

Generelt
DK står for Danmarks Kaninavlerforening. Her gælder det om at avle sig frem til så flotte kaniner som muligt. Kaninidealerne står beskrevet i en kaninstandard. Når man har en flot kanin kan man gå på udstilling med den og få den bedømt af en DK-uddannet dommer. På udstillingen konkurrerer man mod andre avlere, om hvem der har den flotteste kanin.

Kaninungers udvikling
En hun er gravid i 31 dage, og et par dage før hun skal føde begynder hun at hive hårene af sig selv for at bygge en rede.
Hunnen føder op til 12 unger, alt afhængig af racen.
Når ungerne er ca. 10 dage gamle får de øjne. De begynder at indtage fast føde når de er ca. 3 uger gamle, selv om de spiser tørfoder og drikker vand i den alder, er det ikke ensbetydende med, at de er uafhængige af moderen, de drikker nemlig stadigvæk mælk hos moderen og har meget brug for de vitaminer der er i modermælken. Den har også brug for de rolige og trykke omgivelser fra moderen og kuldsøskende. Hvis man tager en unge fra moderen for tidligt, kan det medføre, at kaninen bliver bange, og som resultat heraf bliver hidsig som voksen. Det er først når de er 8 uger, de kan tages fra moderen.
Man kan se kønnet på ungerne når de er ca. 2 måneder.
De bliver kønsmodne når de er ca. 5-6 måneder gamle.

Kaninudstillinger
Når man har fremavlet kaniner, kan man få dem bedømt på udstillinger arrangeret af DK. Kaninerne bliver bedømt efter et fælles nordisk regelsæt, som står skrevet i kaninstandarden. På udstillingen konkurrerer man mod andre avlere om hvis kanin, der er den flotteste.
Hvis man har lyst til at avle og udstille kaniner og ikke rigtig ved, hvordan man kommer i gang, er det en god ide, at tage på en kaninudstilling, og tale med andre avlere. Der er altid mange hjælpsomme avlere på kaninudstillinger, der gerne vil give en hjælpende hånd til nybegyndere.

DMKU - kaninudstillinger for børn/unge
De fleste lokalforeninger rundt omkring i landet har en ungdomsafdeling. I såvel de lokale ungdomsafdeling som den landsdækkende ungdomsafdeling, arrangeres mange ungdomsarrangementer.
Et stort landsomspændende arrangement for de unge er DMKU. DMKU er for de unge, der har lyst til at konkurrerer mod andre unge i kaninavl. For at være med i DMKU, skal man være medlem DK, og dermed også medlem af en lokalforening, tæt på hvor du bor. Den lokalforening, som du er medlem af, har (forhåbentlig) en ungdomsafdeling. Den ungdomsafdeling kan tilmelde sig til DMKU. DMKU er en konkurrence på landsplan, hvor man dyster om hvilken ungdomsafdeling, der er bedst.
DMKU foregår på en sådan måde, at hver ungdomsafdeling skal udstille deres dyr på tre kaninudstillinger (som hver lokalforening vælger tæt på, hvor du bor). På hver af kaninudstillingerne er det de 10 bedste dyr, som tæller med i regnskabet). De point, som man får på hver kaninudstilling lægges sammen, og så sammenligner man sit resultat med resten af landets ungdomsafdelinger. Den ungdomsafdeling der har fået flest point, har vundet.
Hvis ovenstående regler virker lidt indviklede skal du ikke lade dig afskrække af det, det er nemlig ikke så indviklet, når man først kommer i gang.

Medlem af Danmarks Kaninavlerforening (DK)
Der er mange fordele ved at være medlem af DK. Man modtager et Tidsskrift ca. 11 gange årligt, hvor der er mange interessante artikler om kaniner og kaninavl. Der er også udstillingsoversigt, og kaninhopkalender.

Medlemsskab af DK giver dig lov til at udstille dine kaniner på kaninudstillinger arrangeret af DK. Det giver dig også lov til at hoppe til kaninhopkonkurrencer.

Hvis du vil vide mere om DK så gå til DK's egen hjemmeside på www.kaniner.dk.