1 eller 2 kaniner i samme bur ?

Kaniner er søde, og især når de ligger og putter hos hinanden ! Mange er af den opfattelse, at det er bedst at have flere kaniner gående sammen, idet de på den måde kan have det hyggeligt sammen. MEN det er langtfra sikkert, at situationen udvikler sig, som ønsket…

Anbefaling: Lad kaninerne gå enkeltvis

Kaninunger enes fint som små og det virker til, at de har meget glæde af hinandens selskab. Når kaninerne bliver ca. 3-4 måneder, begynder de at blive kønsmodne og indtil da, kan man uden problemer have kaninerne gående sammen.

Fra de begynder at blive kønsmodne, anbefaler vi til gengæld, at de hver kanin får tildelt hver deres bur. Man kan evt. adskille burene med et trådgitter, så kaninerne kan se og lugte hinanden.

To hanner sammen ?

Hanner har et instinkt, som gør, at de ønsker, at beskytte deres territorium. Hvis man lader to hanner som er blevet kønsmodne gå sammen, vil de derfor søge, at få lov til at dominere deres område. Det har den konsekvens, at de begynder at slås med hinanden. Det er en ubehagelige situation for kaninerne og kan resultere i alt fra bid i ørene til afbidte testikler, med en kasteration til følge.

Vi anbefaler derfor, at to hanner aldrig går sammen, da det næsten med sikkerhed vil resultere i en meget ubehagelig situation for kaninerne.

Han og hun sammen ?

Hvis man har hanner og hunner gående sammen, resulterer det naturligvis i unger ! Og kaniner kan få rigtig mange unger om året !! En hun er drægtig i ca. 31 dage, og hun kan blive gravid igen allerede på 5. dagen efter hun har født sine unge. Det vil sige, at en hun kan få op mod 11 kuld unger om året. Hunnen skal finde sig i at blive parret hele tiden, hvilket betyder, hun bliver jagtet rundt i buret indtil hun bliver parret. Hver gang, at hannen forsøger at parre hende, kan han hive lidt hår af hendes nakkeskind.

Det er synd at lade en hun gå fast sammen med en han, da det uden tvivl vil ødelægge og nedslide hende meget.

Denne ordning kan derfor ikke anbefales.

Kasteration ?

Vi hører i stigende grad om folk, der ønsker, at få kastreret deres han for at den dermed skal kunne gå sammen med en hun. Hannen skulle ved at blive kastreret slappe mere af og ikke forsøge at parre hunnen hele tiden. På den måde, skulle de kunne få det godt sammen.

Det er, efter min mening, et meget voldsomt og meget unødvendigt indgreb hos en kanin. Jeg vil derfor ikke anbefale denne løsning.

To hunner sammen ?

Når hunner er blevet kønsmodne, og de kommer i brunst, skal der fastsættes en rangorden i forholdet mellem to eller flere hunkaniner, der går sammen. Dette kan resultere i slåskampe, med for eksempel bid i ørerne som resultat.

Men …

Jeg har hørt flere historier, som ender lykkeligt. I de tilfælde, hvor det er endt godt er det ofte kuldsøstre, som har gået sammen hele livet i store bure.  

Vi anbefaler ikke denne ordning, idet der er risiko for, at hunner ikke kan enes og derfor vil få ubehagelige livsvilkår.

Hvis man, trods vores frarådning, alligevel vil forsøge sig med to kaniner sammen, så vær meget opmærksom på den daglige situation. Hold løbende skabt øje med sår, rifter eller skræmte kaniner, på grund af at dens bofælles dominerende rolle.